Goldygger

Mikro a Makroekonomia. Jakie są różnice?

Czym jest ekonomia?

By wyjaśnić czym jest mikro lub makroekonomia trzeba najpierw wyjaśnić czym jest sama ekonomia. A jest to nauka o procesach gospodarczych, która stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami. Te prawidłowości są nazywane prawami ekonomicznymi.

Podstawy ekonomii - kurs ekonomii dla początkujących - FinDict

Działy ekonomii

Mikroekonomia

Ekonomia dzieli się podstawowo na dwa działy mikro i makroekonomię. Obszarem zainteresowań mikroekonomii jest jednostka, jej wybory i decyzje.

Najczęściej zadawanymi pytaniami w badaniach mikroekonomicznych są dylematy typu: czego używać, kupować, jakie dobra konsumować, aby przy ograniczonych zasobach w jak najlepszym stopniu zaspokajać swoje potrzeby, co produkować by zyskać?

Mikroekonomia analizuje również kształtowanie się podaży i popytu.

Mikroekonomia a makroekonomia: jaka jest różnica?

Makroekonomia

Makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości. Bada m.in. czynniki wpływające na poziom i zmiany takich wielkości ekonomicznych jak np. globalna produkcja i konsumpcja w danej gospodarce, globalna podaż produktów i usług.

Makroekonomia odpowiada na takie pytania: jak społeczeństwo wytwarza produkty, jak dzielić dobra, jak optymalnie je rozdzielać i wpływać na stan gospodarki, poprzez określone działania państwa czy jak bezrobocie działa na rynek pracy?

Goldygger

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed