Goldygger

Minimalna płaca ma wynosić 3000 zł w 2022 roku

W piątek ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

godnie z planem od przyszłego roku 2,2 miliona najgorzej opłacanych pracowników otrzyma wyższe pensje, ponieważ płaca minimalna wzrośnie do 3000 zł brutto, czyli ponad 2200 zł netto – obecnie wynosi 2800 zł brutto, czyli około 2050 zł netto. 

W opinii projektodawców, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie kryzysu wywołanego pandemią. – Oceniając wpływ podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia na finanse gospodarstw domowych można założyć, że wzrost płacy minimalnej wpłynie pozytywnie na sytuację dochodową osób pracujących – czytamy w OSR. Jednocześnie autorzy projektu przyznają, że część osób, które wcześniej nie pracowały może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, natomiast w stosunku do osób pracujących może wystąpić trudność w utrzymaniu tego zatrudnienia. – To, który z efektów będzie przeważał zależy od wielu czynników, zwłaszcza sytuacji makroekonomicznej kraju. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia najbardziej wpływa na sytuację osób nisko zarabiających, których wynagrodzenie ulega zmianie wraz ze zmianą minimum ustawowego – podkreślono.

Goldygger

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed